Intro Lyrics – Tyla & Kelvin Momo

Ah mfana umsebenzi uyaphela
Mfanam k’mele ukhule mfanami
End of this year k’mele ukhule
Nawe mfethu, Hhayi nawe!

Wang’bamba
Wang’thatha
Wang’beka

Nonke nje kmele-
Mina, ngiyoloku ngin’thinta kancane
Ngithi majita k’yenzakalani la?

Wang’bamba
Wang’thatha
Wang’beka

Nale le yokuthi sometimes
Impilo yam ikanje nje
Oh! Ayi! Whoo! Yho! Mfana!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Hot This Month

No Content Available